Porady Prawne

W naszej codziennej praktyce mamy do czynienia ze sprawami o różnych kategoriach i wadze prawnej. Mobi Prawnik i jego specjaliści zapewniają więc kompleksowość pomocy, w tym profesjonalne i skuteczne porady prawne.

PRAWO PRACY

Pomoc z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności stosunki między pracodawcami a pracownikami, jak i wynikające z nich roszczenia.
 

SPRAWY CYWILNE

W kręgu spraw cywilnych wyróżniamy przede wszystkim zobowiązania wynikające z umów czy kwestie posiadania i własności.

PRAWO KARNE

Porady prawne obejmujące proces karny w związku z możliwością popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, również na tle skarbowym.

 

KWESTIE ADMINISTRACYJNE

Pomoc prawna w tym zakresie skupia się na sytuacjach, w których występują  organ administracji publicznej czy sądy administracyjne.

PRAWO RODZINNE

Wśród tego rodzaju spraw wyróżniamy przede wszystkim kwestie rozwodowe, sprawy alimentacyjne i związane z władzą rodzicielską.


UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

Kwestie powiązane z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego osobom, które nie są w stanie samodzielnie się utrzymać. 

KWESTIE GOSPODARCZE

Przedmiotem tego typu spraw są stosunki między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.


PRAWO SPADKOWE

Porady prawne obejmujące pomoc na płaszczyźnie stosunków między zmarłymi a żyjącymi, m. in. ich praw i obowiązków majątkowych.
 

Jak pomagamy?

Informacje czy porady prawne świadczone przez portal Mobi Prawnik może przybrać różną postać, w zależności od zgłoszonego problemu. Niemniej jednak, wyróżnia się 3 główne formy.

UDZIELENIE PORADY PRAWNEJ LUB OPINII, W TYM PODANIE INFORMACJI O POSIADANYCH PRAWACH I OBOWIĄZKACH

SPORZĄDZENIE PROJEKTU UMOWY

SPORZĄDZENIE PISMA PROCESOWEGO LUB URZĘDOWEGO, W TYM ŚRODKA ZASKARŻENIA

W czym przykładowo pomożemy?

Specjaliści Mobi Prawnik pomogą w obrębie każdej gałęzi prawa, w związku z którą pojawi się dany problem prawny. Dzięki temu masz pewność, że sprawa zostanie potraktowana w pełni rzetelnie i z korzystnym dla Ciebie skutkiem. Prezentujemy przykładowe formy naszej pomocy.
Dochodzenie odszkodowańAlimenty na dzieckoZwolnienie z pracy
RODOZezwolenie na pracęReklamacja do biura podróży

Cennik usług

Nazwa usługi
Koszt usługi dla osoby fizycznej
Koszt usługi dla osoby prawnej i jednostki
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej
Porada prawna, opinia
50 zł
Od 150 zł
Sporządzenie projektu umowy
100 zł
Od 300 zł
Sporządzenie projektu pisma procesowego
120 zł
Od 300 zł

POTRZEBUJESZ POMOCY? NAPISZ!