Kancelaria odszkodowawcza pomaga

Profesjonaliści Mobi Prawnik jako kancelaria odszkodowawcza jest jednym z podmiotów, które zajmują się dochodzeniem praw i związanych z tym roszczeń w imieniu osób poszkodowanych w wyniku różnego rodzaju wypadków. Zazwyczaj dotyczą one zadośćuczynień, odszkodowań i rent. Jak możemy Tobie pomóc?

W czym pomoże kancelaria odszkodowawcza?

Proces, w toku którego dochodzi się odpowiednich roszczeń, bywa zazwyczaj bardzo złożony. Kancelaria odszkodowawcza wskazuje przede wszystkim osobę lub firmę, która jest zobowiązana do zapłaty, zaś następnie określa i zgłasza adekwatne roszczenia, aby ostatecznie przeprowadzić negocjacje z odpowiedzialnym za spowodowanie zdarzenia podmiotem. Jeżeli tylko jest to konieczne, prawnicy kancelarii odszkodowawczej wszczynają postępowanie reklamacyjne i podejmują trafne działania, aby osoba poszkodowana otrzymała pieniądze, które jej się należą. W ostateczności sprawa jest kierowana do sądu. Wówczas, zadaniem profesjonalistów staje się przygotowanie wszystkich dowodów i prowadzenie całej sprawy w toku postępowania sądowego wszystkich instancji.

Co to oznacza dla klienta kancelarii?

Oznacza to, że w sytuacji, gdy poszkodowany nie będzie zadowolony z określonej w pierwszym wyroku kwoty pieniężnej, kancelaria odszkodowawcza czuje się zobowiązana do wniesienia apelacji i prowadzenia sprawy w dalszych jej etapach.

Kogo najczęściej reprezentują kancelarie odszkodowawcze?

Kancelaria odszkodowawcza reprezentuje zazwyczaj osoby, które poniosły szkodę w wyniku wypadku komunikacyjnego, w pracy (lub w drodze do pracy) na terenie gospodarstwa rolnego lub na skutek błędu lekarskiego. Oprócz tego, jej pracownicy pomagają w sprawach rodzin osób zmarłych w wypadku lub w jego wyniku będących w stanie wegetatywnym, a także osób mających prawo wnioskować o środki znajdujące się na subkoncie ZUS lub OFE zmarłego członka rodziny i osób poszkodowanych, którym wypłacono zaniżoną kwotę odszkodowania.

Można słusznie zauważyć, że wszystkie te sprawy są związane z koniecznością walki z dużymi firmami albo instytucjami. Kancelaria odszkodowawcza jest często jedyną szansą na równą walkę, bowiem indywidualny poszkodowany może nie posiadać ani środków, ani znajomości, aby móc mierzyć się z tego typu podmiotami.

Kancelaria odszkodowawcza i jej zalety

Profesjonaliści Mobi Prawnik dbają o każdego klienta w sposób indywidualny. Posiadane bogate doświadczenie w zakresie spraw o odszkodowanie, zadośćuczynienie czy rentę prowadzi do osiągnięcia korzyści zarówno finansowych, jak i niematerialnych dla poszkodowanego.
Kancelarie odszkodowawcze dają bardzo wielką szansę ludziom bez pieniędzy czy znajomości odzyskać utracone (lub wyższe niż wcześniej przyznane) środki. Zazwyczaj większe instytucje, jak np. ubezpieczyciele, zwyczajnie nie przykładają się do realizowania świadczeń dla indywidualnej osoby. Dopuszczają się one wadliwych działań, zaniżając tym samym poszczególne kwoty.

Dzięki kancelarii odszkodowawczej Mobi Prawnik osoby takie mogą dojść do głosu i otrzymać należne im świadczenia.

Wyższe odszkodowanie
i zadośćuczynienie

No success,
No fee

Ważnym jest również to, że nasza kancelaria odszkodowawcza pobiera wynagrodzenie w momencie, kiedy sprawa zostanie wygrana, a więc zakończy się z korzyścią dla poszkodowanego. W konsekwencji klient może wybrać się do kancelarii odszkodowawczej nie posiadając żadnej gotówki, ponieważ nie jest ona na samym początku wymagana.

Zaletą jest także kapitał, jakim dysponuje Mobi Prawnik. Dzięki niemu możliwa jest współpraca z najlepszymi prawnikami, co prowadzi z kolei do wygranej sprawy. Z racji tego, że osoby te specjalizują się w tego typu sprawach, są oni idealnie przygotowani do prowadzenia postępowania odszkodowawczego. Jesteśmy w stanie świadczyć pomoc prawną w każdej miejscowości w Polsce, m. in. w miastach Warszawa, Poznań, Gdańsk, Kraków, Zielona Góra, Lublin czy Szczecin.

Kapitał kancelarii

Równe podmioty w sporze

Ponadto, kancelaria odszkodowawcza robi większe wrażenie na podmiotach, które spowodowały wypadek, niż osoba indywidualna. Zazwyczaj jest tak, że różne pisma, w tym odwołania lub prośby, stworzone przez poszkodowanego są ignorowane. Można się wówczas spotkać z sytuacjami, że albo przychodzi odpowiedź odmowa, albo w ogóle nie ma pisma zwrotnego. Z kolei, jeżeli taki podmiot reprezentuje kancelaria odszkodowawcza, to takie instytucje są bardziej skłonne do prowadzenia negocjacji i wystosowania nowej oferty odszkodowania i zadośćuczynienia. Dzieje się tak dlatego, ponieważ kancelarie są bardzo skuteczne, stosując przede wszystkim trafną argumentację i z bogatego doświadczenia.
Terminy odszkodowanie i zadośćuczynienie są bardzo często mylone. Nie oznaczają jednak tego samego. Odszkodowanie ma na celu zrekompensować straty materialne, np. koszty rehabiltacji i zakupu leków. Zadośćuczynienie z kolei jest zapłatą, którą można otrzymać za doznane szkody niematerialne, a więc straty na psychice. Zadośćuczynienie jest więc szacunkową kwotą określoną przez sąd, której nie da się w żaden sposób idealnie przeliczyć na pieniądze (istotna jest np. rola psychologa). Warto w tym miejscu wskazać, że nie tylko osoby bezpośrednio poszkodowane mogą domagać się takiego świadczenia.

Na początku 2018 roku Sąd Najwyższy orzekł, że można przyznać zadośćuczynienie za krzywdę także osobom najbliższym poszkodowanego (który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu). Oznacza to, że nawet członkowie rodziny, którzy są zobowiązani do stałej opieki nad niepełnosprawnym, mogą dochodzić odpowiednich roszczeń. Kancelaria odszkodowawcza Mobi Prawnik pomaga zarówno w zakresie odszkodowań, zadośćuczynień, jak i rent.

Odszkodowanie
to co innego niż
zadośćuczynienie

DAJ SOBIE POMÓC - SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI