Pomoc Prawna

Jesteśmy zespołem złożonym z doświadczonych prawników. Naszym głównym zadaniem jest pomoc prawna oraz szerzenie świadomości prawnej w polskim społeczeństwie.

PRAWO PRACY

Pomoc z zakresu prawa pracy obejmuje w szczególności stosunki między pracodawcami a pracownikami, jak i wynikające z nich roszczenia.

PRAWO SPADKOWE

Porady obejmujące pomoc na płaszczyźnie stosunków między zmarłymi a żyjącymi, m. in. ich praw i obowiązków majątkowych.

PRAWO KARNE

Sprawy obejmujące postępowanie karne w związku z możliwością popełnienia wykroczenia czy przestępstwa, również na tle skarbowym.

PRAWO RODZINNE

Wśród tego rodzaju spraw wyróżniamy przede wszystkim kwestie rozwodowe, sprawy alimentacyjne i związane z władzą rodzicielską.

ARTYKUŁ MIESIĄCA

Opinie Klientów

Nasi użytkownicy korzystają z pomocy prawnej, jaką im oferujemy, poprzez bezpośredni kontakt oraz stronę internetową. Zawierz ich opiniom i również poznaj swoje prawa oraz obowiązki.

POTRZEBUJESZ POMOCY? NAPISZ!